پاورپوینت بررسی ارگونومی مجموعه ها و مراکز تجاری - 19 اسلاید

پاورپوینت بررسی ارگونومی مجموعه ها و مراکز تجاری - 19 اسلاید

پاورپوینت بررسی ارگونومی مجموعه ها و مراکز تجاری - 19 اسلاید

پاورپوینت بررسی ارگونومی مجموعه ها و مراکز تجاری - 19 اسلاید


فهرست مطالب:
مقدمه
مکانیابی سایت
طراحی داخلی و گزینش مبلمان
شرایط رفت و آمد
ظوابط و مقررات ساخت و سازدر فضاهای تجاری برای معلولین
فضاهای ارتباطی
پلکان و آسانسور
سطح شیبدار
مغازه ها
فروشگاه های مواد غذایی 
فروشگاه های میوه و سبزیجات
فروش گاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها 
قصابی 
 


دسته:

پاورپوینت بررسی ارگونومی مجموعه ها و مراکز تجاری - 19 اسلاید

خرید آنلاین