پاورپوینت بررسی اصول و ضوابط روسازی ، بهسازی معابر و پیاده رو سازی - 94 اسلاید

پاورپوینت بررسی اصول و ضوابط روسازی ، بهسازی معابر و پیاده رو سازی - 94 اسلاید

 پاورپوینت بررسی اصول و ضوابط روسازی ، بهسازی معابر و پیاده رو سازی - 94 اسلاید

 پاورپوینت بررسی اصول و ضوابط روسازی ، بهسازی معابر و پیاده رو سازی - 94 اسلاید

فهرست مطالب
 
مقدمه
در نظام شهرسازی ایران 
مفهوم محدوده پیاده (پیاده راه)
پیاده رو سازی :
1- پیاده روسازی (عمرانی)
2- پیاده رو سازی 
زیرسازی :
روسازی :
پیاده رو سازی (شهرسازی و معماری):
پیاده رو سازی در معابر محلی :
پیاده رو سازی در معابر شهری :
کف سازی نامناسب پیاده رو خیابان هویزه 
راه بند / تیرک یا استاپر:
انواع استاپر
هم راستا نبودن محل قرارگیری استاپرها 
جانمایی استاپر در محل تقاطع خیابان
برنامه­ ریزی و ایجاد پیاده­راه ­ها 
بکارگیری مصالح 
استفاده از سنگ فرش 
انواع پياده راهها
پياده راه موقت
پياده راه آزمايشي
پياده راههاي دايمي
اجراي اصلاحات در معابر شهري
ايجاد مسيرهاي ويژه وسايل نقليه عمومي
پياده راه مقطع يا پلازا
پياده راه ممتد
تقاطع هاي غير همسطح ويژه عابران پياده
ضرورت احداث پياده رو
1- ايمني
2- امکان جابه جايي
3- معبرهاي مشخص شده براي عابر
4- قابليت رويت
5- دسترسي
6- فضاي مناسب و جذاب
محل احداث پياده رو
کف سازي
جداسازي پياده رو از سطح سواره رو
مزايا و معايب استفاده از فضاي حائل 
جدول عمودي و جوي آب
روشنايي
طراحي سيستم هاي روشنايي 
تابلوها
پيشنهادهاي لازم در خصوص طراحي مسيرها ي عبور عابران پياده
ايجاد مسيرهاي مناسب براي عابران پياده 
ضوابط مربوط به روسازي و جدول سازي مسيرهاي عابر پياده
ضوابط مربوط به عرض مسيرهاي عبور عابران پياده
ضوابط مربوط به شيب مسيرهاي عبور عابران پياده
ضوابط مربوط به ايمن سازي مسيرهاي عبور عابران پياده در معابر شهري
آرامسازي جريان ترافيک 
ضوابط مربوط به نصب مبلمان شهري و تابلوهاي راهنما 
در معابر عريض 
میزان تاثیر پیادهروهای شهری بر ابعاد و مؤافه های سلامت عابران
و...
 


دسته:

پاورپوینت بررسی اصول و ضوابط روسازی ، بهسازی معابر و پیاده رو سازی - 94 اسلاید

خرید آنلاین