پاورپوینت بررسی تحلیل فضای شهری میدان ولیعصر تهران - 75اسلاید

پاورپوینت بررسی تحلیل فضای شهری میدان ولیعصر تهران - 75اسلاید

پاورپوینت بررسی تحلیل فضای شهری میدان ولیعصر تهران - 75اسلاید

پاورپوینت بررسی تحلیل فضای شهری میدان ولیعصر تهران

 


فهرست مطالب :
فصل اول (شناخت)
مشخصات جغرافیایی
اقلیم شهر تهران
موقعیت میدان
تعریف فضای شهری
تقسیم بندی فضاها
تاریخچه
وجه تسمیه
فصل دوم (نقشه‌ها)
تهران
محدوده میدان
بلوک بندی ها
کاربری ها
تراکم
مسیرهای عبور
فصل سوم (سیمای‌شهر)
مطالعات لینچ
راه
لبه
نشانه
تسلسل نشانه ها
گره
نشانه های محلی
ناحیه
محله
فصل چهارم 
(تحلیل ابعاد شکلی)
نفوذ پذیری
دسترسی پذیری
فصل پنجم (سرزندگی)
سرزندگی
 


دسته:

پاورپوینت بررسی تحلیل فضای شهری میدان ولیعصر تهران - 75اسلاید

خرید آنلاین