پاورپوینت بررسی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

پاورپوینت بررسی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

پاورپوینت بررسی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

پاورپوینت بررسی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

77 اسلاید

فهرست مطالب:
پیشگفتار
انواع حالت های تصمیم گیری
اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در یک نگاه
مثال
یک نمونه کلی از ساختمان سلسله مراتبی
محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی
روشهای محاسبه وزن نسبی
روش بردار ویژه(Eigenvector Method)
روشهای تقریبی(Approximation Method)
محاسبه وزن نهایی
مثال
ماتریس سازگار و خصوصیات آن
ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن
الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس
مثال


دسته:

پاورپوینت بررسی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

خرید آنلاین