پاورپوینت بررسی هنر و معماری یونان - 46 اسلاید

پاورپوینت بررسی هنر و معماری یونان - 46 اسلاید

 پاورپوینت بررسی هنر و معماری یونان - 46 اسلاید

فهرست مطالب
 
تمدن اژه ای
تمدن های اژه ای ( هزاره دوم و سوم قبل از میلاد)
هنر مینوسی:  هنر واقع در جزیره کرت
هنر سیکلادی:  هنر بین جزیره کرت و سرزمین یونان.
هنر میسنی:  واقع در سرزمین اصلی یونان
 ویژگی های معماری در تمدن اژه ای
کرت و تمدن مینوسی:
کاخ کنوسوس
کاخ فایستوس:
هنر و معماری تمدن اژه ای - میسنی
ارگ تیرونز (تیرونس)
آترئوس
 هنرومعماری یونان
اصل مهم معماری یونانی 
دوره های تمدن یونانی:
دوره ابتدایی یا آغازین(آرکائیک)
دوره ابتدایی یا آغازین(آرکائیک)
هنر دوریک (مذکر)
هنر یونیک(مونث)
جزئیات معماری سبک یونیک
سبک دوریک:
سبک یونیک:
معبد هرا در المپ (600ق.م)
از قدیمی ترین معابد دوریک
شیوه بنا وسر ستون ها
 دوریک است
باسیلیکا  
 گنج خانه سیفونسی ها:
معبد آرتمیس در شهر افسوس
جزئیات معبد افسوس
 وشیوه یونیک آن
معبد آفائیا در شهر آیگینا
دوره کلاسیک 480 -323 ق.م
معبد زئوس در شهر المپیا
شیوه دوریک، یونیک و کرنتین
آکروپلیس
معبد پارتنون
دروازه پروپالایا:
معبد ارختئوم
دوره هلنی
323 ق.م تا قرن اول میلادی:
 سرستون های کنگری به سبک کورنتین
 هنرومعماری یونان


دسته:

پاورپوینت بررسی هنر و معماری یونان - 46 اسلاید

خرید آنلاین