پاورپوینت رهبری و انگیزش ، مدیریت صنعتی - MBA

پاورپوینت رهبری و انگیزش ، مدیریت صنعتی - MBA

پاورپوینت رهبری و انگیزش ، مدیریت صنعتی - MBA

پاورپوینت رهبری و انگیزش ، مدیریت صنعتی - MBA

32 اسلاید

فهرست


بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان
نوع پرسشنامه برای جمع آوری تحقیق
یافته ها
نظریه باس و آوولیو
1-نفوذ آرمانی
2-انگیزش الهام بخش
3-ترغیب ذهنی:
4-ملاحظات فردی:
الف)اهداف اصلی
ب)اهداف فرعی
فرضیه اصلی:
فرضیه فرعی:
روش تحقیق
پیشنهاد هایی برای توسعه و تقویت رهبری تحول آفرین
پیشنهاد های کاربردی
تاثیر رهبر معنوی بر انگیزش درونی کارکنان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
رهبر معنوی
رابطه رهبر-پیرو(LMX) در ایجاد انرژی و بروز خلاقیت در محیط کاری
آموزش کارکنان به منظور کمک رسانی به یکدیگر

 


دسته:

پاورپوینت رهبری و انگیزش ، مدیریت صنعتی - MBA

خرید آنلاین