پاورپوینت فلسفه و جایگاه بازاریابی 108 اسلاید

پاورپوینت فلسفه و جایگاه بازاریابی 108 اسلاید

 پاورپوینت فلسفه و جایگاه بازاریابی  108 اسلاید

پاورپوینت فلسفه و جایگاه بازاریابی 

سه اصل مهم در مدیریت مشخص و روشن                     (speific)
 قابل اندازه گیری                      (Measurable)
 قابل دستیابی                           (Achivable)
 نتیجه گرا                               (Result – Oriented)
 به موقع و دارای زمان مشخص     (Timely)برخی از اهداف یک بنگاه یا سازمان
بقا(زنده ماندن با سود کم و نهایتاً حفظ سهم بازار)
سودآوری(رضایت صاحبان سهام)
توسعه فیزیکی(ایجاد شعب یا واحدهای جدید)
توسعه مالی(افزایش ارزش دارایی ها و تراکم سود)
رشد سهم بازار و غلبه بر رقبا
رشد سهم کارایی و بهره وری
رضایت مشتری
رضایت مدیران
رضایت کارکنان
توسعه بازار و توسعه محصول و رهبری بازاراهداف کمی عملیات بازرگانی
 افزایش فروش
افزایش سود
افزایش سهم بازار
کاهش موجودی انبار
افزایش نقدینگی
افزایش سرعت گردش سرمایه
کاهش هزینه های متوسط
اهداف کیفی عملیات بازرگانی
ایجاد شهرت و محبوبیت نام
تأمین نیازها
جلب رضایت مشتری

اهداف بازاریابی

بالابردن سطح مصرف
افزایش رضایت مصرف کننده
تنوع محصول
افزایش شانس انتخاب
ارتقاء کیفیت زندگی
و....


دسته:

پاورپوینت فلسفه و جایگاه بازاریابی 108 اسلاید

خرید آنلاین