پاورپوینت بررسی حمام گنجعلی خان کرمان - 51 اسلاید

پاورپوینت بررسی حمام گنجعلی خان کرمان - 51 اسلاید

پاورپوینت بررسی حمام گنجعلی خان کرمان - 51 اسلاید

پاورپوینت بررسی حمام گنجعلی خان کرمان

فهرست مطالب
 
 
فصل اول : بوم شناسی منطقه
 
مقدمه                                                      
 
۱-۱ موقعیت جغرافیایی شهر                          
 
۱-۲ آب و هوا                                           
 
۱-۳ دما                                                  
 
۱-۴ رطوبت                                             
 
 
 
فصل دوم : بررسی و تحلیل بنا         
 
 
۲-۱ معرفی بنا                                         
 
۲-۲ موقعیت جغرافیایی بنا                            
 
۲-۳ ویژگی های معماری
 
۲-۳-۱ سیستم کانال کشی                              
 
۲-۳-۲ منبع تامین اب                                  
 
۲-۳-۴ معماری فضاهای حمام                        
 
۲-۴ پلان بنا                                             
 
۲-۵ کاربری بنا در ادوار مختلف                     
 
 
 
 
 
فصل سوم: مصالح بکار رفته
 
 
۱-۳ مرمر                                                
 
۲-۳ مرمر سرخ                                         
 
۳-۳سنگ                                                 
 
۴-۳گچ                                                     
 
۵-۳کاشی اسلیمی                                        
 
۶-۳کاشی کاری سقف                                   
 
۷-۳کاشی مینیاتوری                                    
 
 
 
 
فصل چهارم :  معرفی قسمت های بنا و تزئینات  
 
 
رختکن حمام                                            
 
حاکم نشین                                              
 
  غرفه کارگران                                     
 
غرفه روحانیون                                      
 
غرفه کشاورزان                                     
 
غرفه عیاران                                         
 
غرفه خوامین                                         
 
غرفه پیشه وران                                     
 
حجامت                                                
 
دلاکی                                                
 
گرمخانه                                              
 
  چاله حوض                                       
 
  نظافت خانه                                       
 
سنگ زمان                                          
 
خزینه                                               
 
ستونها                                               
 
ارتباط بین رختکن و گرمخانه                   
 
سردر ورودی                                     


دسته:

پاورپوینت بررسی حمام گنجعلی خان کرمان - 51 اسلاید

خرید آنلاین