پاورپوینت بررسی معماری مسجد جامع فهرج یزد - 33 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری مسجد جامع فهرج یزد - 33 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری  مسجد جامع فهرج یزد  - 33 اسلاید

پاورپوینت برسی معماری  مسجد جامع فهرج یزد  - 33 اسلاید


 
فهرست مطالب :
 
 
تاریخچه
 
سامان دهی مسجد جامع فهرج:
 
توصیف بنا
 
موقعیت جغرافیایی:
 
بررسی ازدیدگاه معماری
 
محراب
 
پلان – برش
 
ورودی مسجد
 
طرحهای به کاررفته
 
ازلحاظ قدمت
 
ازنظر معماری
 
مصالح
 
اهمیت و ایستایی قوس ها
 
طاق ها
 
فرق طاق و قوس
 
طاق آهنگ یا طاق گهواره ای:
 
معماری طاق
 
مناره
 
راه پله مناره
 
نورگیری مناره
 
حصار شهر
 
پرسپکتیو مسجد


دسته:

پاورپوینت بررسی معماری مسجد جامع فهرج یزد - 33 اسلاید

خرید آنلاین