پاورپوینت بررسی انواع سیستم های تهویه مطبوع - 28 اسلاید

پاورپوینت بررسی انواع سیستم های تهویه مطبوع - 28 اسلاید

پاورپوینت  بررسی انواع سیستم های تهویه مطبوع - 28 اسلاید

پاورپوینت  بررسی انواع سیستم های تهویه مطبوع


 
فهرست مطالب
 
مقدمه
انواع سیستم های تهویه مطبوع
تهویه مطبوع
سیستم ها و کاربردها
آنالیز كامل تجهیزات یك موتورخانه
سیستم حرارت مركزی – انواع سیستم حرارت مركزی
سیستم های حرارت مركزی بدون كانال
سیستم های حرارت مركزی با كانال
كولر آبی
ساختمان و ساختار کولر آبی
کولر گازی
چیلر
سیستم مولتی اسپلیت
طراحی اتاق تمیز
روشهای طراحی اتاق تمیز
اتاق تمیز سنتی
اتاق تمیز جریان آرام
سکونت پایدار
کیفیت هوای مسکن ومحیط مسکونی
مسکن وپایداری زیست محیطی
ساختمان ومسکن بیمار
طبیعت ومسکن
منابع و ماُخذ


دسته:

پاورپوینت بررسی انواع سیستم های تهویه مطبوع - 28 اسلاید

خرید آنلاین