پاورپوینت تحلیل فضای شهری چهار راه لاله شهرستان دامغان - 34 اسلاید

پاورپوینت تحلیل فضای شهری چهار راه لاله شهرستان دامغان - 34 اسلاید

پاورپوینت  تحلیل فضای شهری چهار راه لاله شهرستان دامغان - 34 اسلاید

پاورپوینت  تحلیل فضای شهری چهار راه لاله شهرستان دامغان

فهرست مطالب

موقعیت چهار راه لاله دامغان
دسترسیهای اصلی به چهار راه لالع
شکل شناسی چهار راه لاله
کیفیت ابنیه چهار راه لاله
کاربری اراضی اطراف چهار راه لاله
بررسی نظریه شکل زمینه چهار راه لاله
ویژگیهای شاخص فضای شهری
تراکم ابنیه اطراف چهار راه لاله
نحوه دسترسی ها به چهار راه لاله
حس محصوریت
مبلمان شهری چهار راه لاله


دسته:

پاورپوینت تحلیل فضای شهری چهار راه لاله شهرستان دامغان - 34 اسلاید

خرید آنلاین