پاورپوینت بررسی موزه ایبره کامارگو اثر آلوارو سیزا - 30 اسلاید

پاورپوینت بررسی موزه ایبره کامارگو اثر آلوارو سیزا - 30 اسلاید

 پاورپوینت بررسی موزه ایبره کامارگو اثر آلوارو سیزا - 30 اسلاید

 پاورپوینت بررسی موزه ایبره کامارگو اثر آلوارو سیزا - 30 اسلاید


  فهرست مطالب
    سایت پلان موزه ایبره کامارگو
    معرفی پروژه موزه ایبره کامارگو
    پرسپکتیو خارجی
    سیزا می نویسد:
    نمای اصلی
    پلان طبقه اول موزه ایبره کامارگو
    پلان طبقه دوم و چهارم موزه ایبره کامارگو
    مقاطع موزه ایبره کامارگو
    رامپ ها
    فضای پلازا
    پرسپکتیوهای خارجی فضاهای نیمه باز
    وید اصلی
    پرسپکتیو داخلی
    رامپ هایی که فضاهای ارتباطی را شکل میدهند
    نورگیرها
    نماهای مختلف بنا
    فضاهای ارتباطی خارجی
    ایده های اولیه موزه ایبره کامارگو
    ماکت های پروژه موزه ایبره کامارگو
    فضاهای ارتباطی و خدماتی


دسته:

پاورپوینت بررسی موزه ایبره کامارگو اثر آلوارو سیزا - 30 اسلاید

خرید آنلاین