پاورپوینت بررسی انواع لودر و ساير حفارها - 44 اسلاید

پاورپوینت بررسی انواع لودر و ساير حفارها - 44 اسلاید

پاورپوینت بررسی انواع لودر و ساير حفارها  - 44 اسلاید

پاورپوینت بررسی انواع لودر و ساير حفارها  - 44 اسلاید

 

بخشی از مطلب

 

 اصولا لودر با بيل بار كن يكي از مهمترين ماشين آلات ساختماني مي باشد كه در انواع مختلفي طراحي و ساخته مي شود. اين ماشين از نظر شكل ظاهري به لودر معمولي ، لودر معدن، آرم لودر(   (arm loaderو اورهد لودر (( overhead loader تقسيم بندي مي شود كه به طور كلي در دو نوع چرخ لاستيكي و چرخ زنجيري كه هر دوي آنها به صورت هيدروليكي كار مي كنند ساخته شده است.
این لودرها دراقسام کوچک وخیلی بزرگ ساخته میشود چرخهای بزرگ لاستیکی به این نوع لودرها قدرت تحرک وسرعت فراوانی میبخشد، سرعت اين لودرها در شاهراه به40 كيلومتر در ساعت ميرسد، فشاروارده برزمین توسط این لاستیکها کم بوده ومیتوان این فشار را با تغییرمیزان باد لاستیکها تغییرداد باین همه درزمنیهای دارای سنگهای تیزامکان آسیب این لاستیکها وجود دارد.
در ضمن درزمینهای خیس وگل آلودنیزکارکردن با لودرچرخ لاستیکی مشکل است البته زنجیرهای سیمی مخصوص جهت حفاظت لاستیکها وجود دارد که میتوان برای ازدیاد اصطکاک لاستیکها باسطح زمین آنها رابه کار برد. فرمان و كنترل هيدروليك نيز براي اين لودرها
موجود مي باشد.
و....

 


دسته:

پاورپوینت بررسی انواع لودر و ساير حفارها - 44 اسلاید

خرید آنلاین