پاورپوینت بررسی ماشین آلات حمل و نقل مواد حفاري - 36 اسلاید

پاورپوینت بررسی ماشین آلات حمل و نقل مواد حفاري - 36 اسلاید

پاورپوینت بررسی ماشین آلات حمل و نقل مواد حفاري - 36 اسلاید

پاورپوینت  بررسی حمل و نقل مواد حفاري


 
فهرست مطالب
کاميونها و تريلرها 4
انواع کاميونها 5
انواع تريلرها 18
ميزان بار مجاز کاميون و واگن 30
تعيين تعداد باربرهاي مورد نياز  33
محاسبه زمان بارگيري  34
تئوري صف ها 35


دسته:

پاورپوینت بررسی ماشین آلات حمل و نقل مواد حفاري - 36 اسلاید

خرید آنلاین