پاورپوینت بررسی عمل آوری بتن - 36 اسلاید

پاورپوینت بررسی عمل آوری بتن - 36 اسلاید

پاورپوینت  بررسی عمل آوری بتن  - 36 اسلاید

پاورپوینت  بررسی عمل آوری بتن 


فهرست مطالب
 
مقدمه
 
ضوابط عمل آوري بتن تازه
 
روشهای عمل آوری بتن
 
محافظت یا عمل آوری حفاظتی
 
عمل آوری با آب یا روش مرطوب
 
وجود مواد آهنی و آلی در آب 
 
روشهای مختلف عمل آوری با آب 
 
ایجاد حوضچه و غوطه ورسازی
 
افشاندن آب
 
پوششهای خیس
 
عمل آوری عایقی 
 
ورق پلاستیک یا نایلون:
 
کاغذ ضد رطوبت تقویت شده:
 
غشایی از رزینهای مصنوعی :
 
ترکیبات بر روی سطح بتن 
 
عمل آوری بتن به وسیله قالبها:
 
عمل آوری حرارتی (پروراندن)
 
عمل آوری با بخار:
 
مزیتهای عمل آوری با بخار آب:
 
طریقه عمل آوری با بخار:
 
مراحل یک دوره عمل آوری با بخار:
 
عمل آوری حرارتی به روش خشک:
 
عمل آوري تسريع شده
 
روشهاي ASTM
 
روشهاي BS1881
 
مدت زمان مراقبت (عمل آوري )
 
حداقل زمان عمل آوري از جدول زير
 
طول مدت عمل آوري با بخار
 
منابع


دسته:

پاورپوینت بررسی عمل آوری بتن - 36 اسلاید

خرید آنلاین