پاورپوینت عایق کاری ساختمانی - 32 اسلاید

پاورپوینت عایق کاری ساختمانی - 32 اسلاید

 پاورپوینت عایق کاری ساختمانی - 32 اسلاید

فهرست مطالب
 
    عایق کاری
    انواع عایق ساختمانی
    عایق رطوبتی
    رطوبت از سه راه جذب دیوارها میشود :
    از طریق زمین وپی
    از طریق بدنه دیوار:
    از طریق روی دیوار:
    نکات اساسی در موقع اجرای عایقکاری:
    زهکشی
    خواص مصالح عایق رطوبت :
    موادی که دارای خواص عایق رطوبتی هستند :
    انواع عایق کاری
    عایق ها چگونه ارزیابی می شوند ؟
    چه جاهایی باید عایق کاری شوند؟
    چند راهنمایی کلی برای نصب عایق ها
    تصویر اول تلفات حرارتی در تابستان
    تصویر  دوم تلفات حرارتی در زمستان
    چند دیتیل مربوط به عایق کاری


دسته:

پاورپوینت عایق کاری ساختمانی - 32 اسلاید

خرید آنلاین