پاورپوينت بررسی تجزیه و تحلیل قنات - 40 اسلاید

پاورپوينت بررسی تجزیه و تحلیل قنات - 40 اسلاید

پاورپوينت بررسی تجزیه و تحلیل قنات - 40 اسلاید

پاورپوينت بررسی تجزیه و تحلیل قنات - 40 اسلایدفهرست مطالب:
تعريف قنات
چگونگی ابداع قنات
قنات در افسانه‌هاي ايراني
تاریخچه قنات
اسامي معادل قنات
شماي قنات
ابزار و وسایل احداث قنات
گروه های مقنی ، ساعات کار و دستمزد
روش احداث قنات
كاربرد مصالح و مواد ساختماني سنتي در قنوات
محاسن و معايب قنات
مقايسه قنات و چاه
معايب قنات
ساختمانهای مرتبط با قنات
شگفتي هاي قنات
اشکال پراکندگی جغرافیایی قنوات
شیوه سنجش آب
آمار قناتهای کشور
چگونگی توزیع قنات در مناطق مختلف جغرافیایی ایران
تصاویر


دسته:

پاورپوينت بررسی تجزیه و تحلیل قنات - 40 اسلاید

خرید آنلاین