پاورپوینت معرفی کاشی و سرامیک - 30 اسلاید

پاورپوینت معرفی کاشی و سرامیک - 30 اسلاید

پاورپوینت معرفی کاشی و سرامیک - 30 اسلاید

پاورپوینت معرفی کاشی و سرامیک - 30 اسلاید

فهرست

پیش گفتار
کاشی و سرامیک
آشنایی با تاریخچه کاشی و سرامیک
تاریخچه کاشی
مواد اوليه کاشی
مراحل پخت کاشی
فرآيند آماده سازي مواد
تعاريف و دامنه كاربرد
كاشی يا آجر شيشه‌ای
وينيل تايل آزبستی از رزين وينيلی ترموپلاستيك
كاشی آسفالتی يا آسفالت تايل
كاشی های سلولزی
 تايلهای فيبر معدنی
كاشی های فلزی سوراخدار
كاشی وينيلی
)Firing Tile کاشی‌های پخته شده (
)Glazing Tile کاشی‌های لعابدار (
)Modern Tile کاشی‌های مدرن (
تقسیم بندی کاشی های سرامیکی
انواع تقسیم بندی
تاریخچه سرامیک
ساختار سرامیک
لعاب دادن کاشی و سرامیک
کاربرد سرامیک‌ها
کاشی و کاربرد آن
خواص سرامیک
لعاب و انواع آن


دسته:

پاورپوینت معرفی کاشی و سرامیک - 30 اسلاید

خرید آنلاین