پاورپوینت بررسی گودبرداری - 31 اسلاید

پاورپوینت بررسی گودبرداری - 31 اسلاید

 پاورپوینت بررسی گودبرداری - 31 اسلاید

پاورپوینت بررسی گودبرداری - 31 اسلاید

فهرست مطالب
روش مهارسازی (Anchorage)
مزاياي روش مهارسازي 
معايب روش مهارسازي 
روش دوخت به پشت (Tie Back)
مزاياي روش دوخت به پشت 
معايب روش دوخت به پشت 
روش ديوارة ديافراگمي (Diaphragm Wall)
مزاياي روش ديوارة ديافراگمي 
معايب روش ديوارة ديافراگمي 
روش مهار متقابل (Reciprocal support) 
معايب روش مهار متقابل 
مزاياي روش مهار متقابل 
روش اجراي شمع (Piling) 
مزاياي روش اجراي شمع 
معايب روش اجراي شمع 
روش سپرکوبي 
مزاياي روش سپرکوبي 
معايب روش سپرکوبي 
روش خرپايي 
مزاياي روش خرپايي 
معايب روش خرپايي 


دسته:

پاورپوینت بررسی گودبرداری - 31 اسلاید

خرید آنلاین