پاورپوینت بررسی آبگرمکن های خورشیدی - 66 اسلاید

پاورپوینت بررسی آبگرمکن های خورشیدی - 66 اسلاید

پاورپوینت بررسی آبگرمکن های خورشیدی - 66 اسلاید

پاورپوینت بررسی آبگرمکن های خورشیدی - 66 اسلاید

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اصلي يک آبگرمکن خورشيدي
مبدل حرارتي 
انواع كلكتورهاي خورشيدي
كلكتور‌هاي تخت Flat-plate collectors 
كلكتورهاي تحت خلا Evacuated-tube collectors 
كلكتورهاي سهموي Concentrating collectors 
مکانیزم عمل آبگرمکن چیست؟
آبگرمکن خورشیدی چیست؟
مکانیزم عمل آبگرمکن چیست؟
آیا در زمستان که دمای هوا پایین است
زاویه قرار گیری تیوبها 
در هوای ابری چطور؟ 
نوع كاركرد آبگرمکن های خورشیدی
آبگرمكن هاي ترموسيفوني 
آبگرمكن هاي پمپي ( سيستم با گردش اجباري يا مدار باز): 
مخزن ذخيره درهر محلي از ساختمان 
تامین آبگرم مصرفی – بهداشتی 
مزایای آبگرمکن های خورشیدی:
 این آبگرمکن ها عمدتا در اماکن زیر مورد استفاده قرار میگیرد   : 
سیستمهای صفحه تخت
عملکرد سیستم های ترموسیفون صفحه تخت
جداره دوم مخزن دوجداره
سیستم پمپی 
ویژگیهای آبگرمکن خورشیدی پمپی عبارتند از:
سرمایه گذاری 
گرمایش فضای داخلی ساختمانها
انواع آبگرمكن­ها:
آبگرمكن هاي ترموسيفوني 
ب) آبگرمكن هاي پمپي ( سيستم با گردش اجباري يا مدار باز): 
روش عملكرد كنترلر 
 آبگرمكن خورشيدي با سيركولاسيون اجباري
معرفي آبگرمكن هاي خانگي و عمومي:
آبگرمكن هاي خورشيدي خانگي:
1- آبگرمكنهاي خانگي توموسيفوني
ترموسيفون مستقيم (Direct) 
آبگرمكنهاي خانگي پمپي:
آبگرمكن هاي خورشيدي عمومي
اجزاي تشكيل دهنده آبگرمكن هاي خورشيدي عمومي عبارتند از 
ساختار یا ساختمان آبگرمکن خورشیدی:
دلایل استفاده از آبگرمکن های خورشیدی:
اجزاء آبگرمکن خورشیدی
مزیت رقابتی آبگرمکن های خورشیدی :
مشخصات فنی سیستمهای خورشیدی :
آبگرمکن با کلکتورهای لوله خلاء
آبگرمکن خورشیدی
هزینه های نگهداری و تعمیرات 
آ بگرمکن خانگی خورشیدی
انواع كلكتورهای خورشیدی
كلكتورهای تحت خلا Evacuated-tube collectors
كلكتورهای سهموی Concentrating collectors
ساختار یا ساختمان آب گرمکن خورشیدی 
مزایای رقابتی آبگرمکن های خورشیدی
امکان طراحی مطابق با انواع ساختمانهای مهندسی ساز
منابع 


دسته:

پاورپوینت بررسی آبگرمکن های خورشیدی - 66 اسلاید

خرید آنلاین