پاورپوینت بررسی آسانسور - 80 اسلاید

پاورپوینت بررسی آسانسور - 80 اسلاید

 پاورپوینت بررسی آسانسور - 80 اسلاید

پاورپوینت بررسی آسانسور
فهرست مطالب
تعریف آسانسور 
تاریخچه آسانسور 
حوادث آسانسور
انواع آسانسور 
آسانسورهای برقی 
نمای داخلی آسانسورهای برقی
آسانسور هیدرولیکی 
آسانسورهای هیدرولیکی 
آسانسورهای برقی – مکانیکی 
موتورخانه آسانسور 
چاهک آسانسور 
اجزای آسانسورهای برقی 
 کابین 
اسکلت کابین آسانسور 
نمای داخل کابین آسانسور 
وزنه تعادل 
موتور گیربکسی آسانسور
موتور گیربکسی 
موتورهای بدون گیربکسی
موتور بدون گیربکس
ترمز آسانسور 
کابل های فولادی 
انواع کابل کشی 
پیچش سیم یک دور بدون قرقره انحراف فاکتور یک
پیچش سیم یک دور با قرقره انحراف 
پیچش سیم یک دور فاکتور دو 
پیچش سیم یک دور فاکتور چهار 
پیچش سیم یک دور فاکتور یک در کف چاه
پیچش سیم دوبل فاکتور یک در کف چاه 
پیچش سیم یک فاکتور دو در کف چاه
کابل جبران
کابل جبران یا زنجیر تعلیق
درب های آسانسور 
درب های چاهک 
درب چاهک آسانسور 
درب چاهک 
درب باز کن اتوماتیک 
درب کابین 
ضربه گیر 
کف چاهک آسانسور 
ترمز ایمنی (پاراشوت)
گاورنر 
گاورنر باحفاظ
ترمز پاراشوت 
طرح شماتیک گاورنر 
دستگاه ریوزیوم 
دریچه اضطراری 
چگونه آسانسورها از کار می افتند.
افراد داخل کابین چگونه میتوانند باافراد خارج 
روش نجات افراد از آسانسور 
اطلاعات مورد نیاز در خصوص حادثه آسانسور
ایمن سازی در حادثه آسانسور 
هرگز به این روش افراد را خارج نکنید
دسترسی به محبوس شدگان در آسانسور 
درمان محبوسین 
فضا سازی و رها سازی
حمل مصدوم و خارج کردن افراد 
ایمن سازی آسانسور در خاتمه کار 
ارزیابی و آموزش حادثه آسانسور 
آیا می توان در مواقع آتش سوزی از آسانسور استفاده کرد
تجهیزات ورود اضطراری 
ورود اضطراری  


دسته:

پاورپوینت بررسی آسانسور - 80 اسلاید

خرید آنلاین