پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ، شهرک زیتون ، مجتمع مسکونی مهر شهر کرج - 55 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ، شهرک زیتون ، مجتمع مسکونی مهر شهر کرج - 55 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ، شهرک زیتون ، مجتمع مسکونی مهر شهر کرج - 55 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ، شهرک زیتون ، مجتمع مسکونی مهر شهر کرج - 55 اسلاید

فهرست مطالب

معرفی مجموعه مسکونی زیتون اصفهان
تحلیل سایت:
ورودی های مجموعه:
تحلیل ورودی ها:
مسیرهای حرکت پیاده:
بررسی سلسله مراتب در مسیر حرکت:
الگوی حرکت پیاده:
مسیرهای حرکت سواره
پلان زیر زمین
ارتباط بین سواره وپیاده
هویت بخشی به فضاها و عدم تکرار(نشانه ها):
هماهنگی وتنیدگی واحدها در عین متفاوت بودن :
مدولهای تکرار شونده:
فضاهای سبز :
فضاهای خصوصی واحدها
فضاهای نیمه خصوصی-راه پله ها
فضاهای عمومی-حیاط ها
پر و خالی:
پر وخالی در نما:
تهویه و نور طبیعی
نورگیری در واحدها
تاثیر اقلیم بر طراحی:
گسترش مجموعه در ارتفاع

مجتمع مسکونی مهر شهر کرج
رفع نیاز مسکونی شهر
مجتمع مسکونی، 6 اصل
سایت پلان
آپارتمان‌های این مجتمع
مسیر های دسترسی سواره
بررسی فضای سبز
بررسی ارتفاعات طبقات:
بررسی فضاهای پر و خالی
بررسی کاربری ها
دسترسی های بلوک ها
پلان زیرزمین
پلان همکف
پلان تیپ طبقات
بررسی پلان های ساختمان های بلند
بررسی ساختمان های کم ارتفاع
مقطع A-A ساختمان های کم ارتفاع
مقطع B-B ساختمان های کم ارتفاع
نماهای ساختمان های کم ارتفاع
تیپ بندی تمامی پلان های مسکونی


دسته:

پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ، شهرک زیتون ، مجتمع مسکونی مهر شهر کرج - 55 اسلاید

خرید آنلاین