پاورپوینت بررسی همه جانب بتن- 92 صفحه پاورپوینت

پاورپوینت بررسی همه جانب بتن- 92 صفحه پاورپوینت

پاورپوینت بررسی همه جانب  بتن- 92 صفحه پاورپوینت

پاورپوینت بررسی همه جانب  بتن- 92 صفحه پاورپوینت

 



فهرست مطالب :
دانلود پاورپوینت بتن 92 اسلاید

 

 

 



بتن

اجزای بتن

تاریخچه بتن

سیمان :

    اجزای سیمان
    استاندارد ها
    انواع
    آزمایشات
    تحویل و انبار کردن
    نگهداری

سنگدانه :

    دسته بندی
    مشخصات سنگدانه‌هاي درشت (شن)
    مشخصات سنگدانه‌هاي ريز (ماسه)

آب : مواد غير قابل قبول و زيان‌آور

مواد افزودني

كنترل و بازرسي مصالح بتن

ميلگردها :

    انواع فولاد مصرفي در بتن مسلح
    طبقه‌بندي ميلگرد
    آزمايش ميلگرد

كيفيت بتن :

    كارايي و رواني بتن
    جدايي دانه ‌ها
    آب انداختگي
    دوام بتن
    تعيين نسبتهاي اختلاط
    كنترل و بازرسي

ارزيابي و پذيرش بتن :

    تواتر نمونه ‌برداري
    ضوابط پذيرش بتن

نکات اجرايي :

    نيروي انساني
    تجهيزات و وسايل
    آماده‌سازي محل بتن‌ريزي
    اختلاط بتن
    نگهداري سابقه كار روزانه
    انتقال بتن
    انتقال بتن به وسيله پمپ
    بتن ‌ريزي
    روشهاي عمل آوردن
    مدت عمل آوردن
    بتن‌ريزي در شرايط ويژه
    روشهاي ويژه كاربرد بتن
    كنترل و بازرسي تجهيزات ساخت بتن

قالب‌ بندي :

درزهاي اجرايي :

 


دسته:

پاورپوینت بررسی همه جانب بتن- 92 صفحه پاورپوینت

خرید آنلاین