پاورپوینت بررسی کانسپت و استعاره در معماری - 34 اسلاید

پاورپوینت بررسی کانسپت و استعاره در معماری - 34 اسلاید

پاورپوینت بررسی کانسپت و استعاره در معماری - 34 اسلاید

پاورپوینت بررسی کانسپت و استعاره در معماری - 34 اسلاید

فهرست:
واژه های هم مترادف با کانسپت
اندیشه های معمارانه
نگاره
ایده های فرا سازمانده
مترجمان بی واسطه
سناریو های کانسپچوال
کانسپت ها و طراحی معماری
سلسله مراتب کانسپت
انواع پنجگانه کانسپت
مفهوم استعاره
طبقه بندی استعاره
رهیافت به استعاره
چشم اندازی به تاریخ
آرایشی از رویکردها
مصادیق بنیادین : سرمشق های ژاپنی


دسته:

پاورپوینت بررسی کانسپت و استعاره در معماری - 34 اسلاید

خرید آنلاین