پاورپوینت بررسی معماری کاروانسراهای ایرانی - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری کاروانسراهای ایرانی - 47 اسلاید

 پاورپوینت بررسی معماری کاروانسراهای ایرانی - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری کاروانسراهای ایرانی - 47 اسلاید

فهرست:
1- مقدمه
2- شكل كاروانسرا در اقليم هاي مختلف ايران
2-1- كاروانسرا در سواحل جنوبي درياي خزر
2-2- كاروانسرا ها در كرانه شمالي خليج فارس و درياي عمان
2-3- كاروانسرا در نواحي كوهستاني و مرتفع
2-4- كاروانسرا در دشت هاي فلات
3- چاپارخانه


دسته:

پاورپوینت بررسی معماری کاروانسراهای ایرانی - 47 اسلاید

خرید آنلاین