پاورپوینت پروژه فضا و محصوریت در معماری - 35 اسلاید

پاورپوینت پروژه فضا و محصوریت در معماری - 35 اسلاید

پاورپوینت پروژه فضا و محصوریت در معماری - 35 اسلاید

فهرست
 
مقدمه
 
رابطه منطق ادراک محیط واندیشه چگونه است؟
 
فضا
 
حس مکان
 
مفهوم مکان
 
اصل محصورکردن فضا یا محصوریت
 
اصل مقیاس وتناسب
 
درجه ی محصوریت
 
نور
 
منابع ومآخذ
 


دسته:

پاورپوینت پروژه فضا و محصوریت در معماری - 35 اسلاید

خرید آنلاین