پاورپوینت بررسي مقایسه معماری زیگورات چغازنبیل با نمونه های مشابه در بین النهرین - 43 اسلاید

پاورپوینت بررسي مقایسه معماری زیگورات چغازنبیل با نمونه های مشابه در بین النهرین - 43 اسلاید

پاورپوینت بررسي مقایسه معماری زیگورات چغازنبیل با نمونه های مشابه در بین النهرین - 43 اسلاید

سرفصل های پروژه مقایسه معماری زیگورات چغازنبیل با نمونه های مشابه در بین النهرین

مقدمه

فلسفه بیدایش زیگورات

تاریخچه و موقعیت عیلامیان

چگونگی بنای شهر دور انتاش یا چغارنبیل

معرفی چغازنبیل

بناهای مهم چغازنبیل

بناهای داخل حصار اول:( به همراه توضیحات)

معبد چهار گوش غربیگ

معبد چهار گوش جنوب شرقی

معبد الهه اینشوشیناک

مجموعه معابد شمال غربی

دروازه ارابه ها

دروازه شاهی

دروازه شمال شرقی

جبهه شمال شرقی

جبهه جنوب شرقی

جبهه شمال غربی

جبهه جنوب غربی

بناهای داخل حصار دوم:( به همراه توضیحات)

معابد هیش میتیک و رو هوراتیو

دروازه شمال شرقی

دروازه شوش

دروازه مسدود شده

گذرگاه شاهی

برج نور کیپرات

مجموعه غربی

مجموعه شمال غربی

مجموعه شرقی

زاویه شمالی تمنوس

بناهای دیگر چغازنبیل: ( به همراه توضیحات)

ورودی شاهی

الف: دروازه بزرگ

ب – حیاط بزرگ

ج – دروازه شاه

کاخ آرامگاه ها

نیایشگاه نوسوکو

تاسیسات آبرسانی

مصالح چغازنبیل

ناودانهای زیگورات

اتاق های زیگورات

نوع ساختار زیگورات( به همراه عکس)

ویژگی های مهم بنای زیگورات

موقعیت بین النهرین

زیگورات های بین النهرین

زیگورات آنو

عکس راه پله زیگوران آنو در سمت شمال شرقی

زیگورات اور( به همراه عکس)

زیگورات تل ریماح: متعلق به بابل قدیم

زیگورات دور شاروکین : (خورس آباد) متعلق به آشور جدید

خورس آباد

نتیجه

منابع


دسته:

پاورپوینت بررسي مقایسه معماری زیگورات چغازنبیل با نمونه های مشابه در بین النهرین - 43 اسلاید

خرید آنلاین