پاورپوینت بررسي تجزیه و تحلیل پیاده رو در فضای شهری - 42 اسلاید

پاورپوینت بررسي تجزیه و تحلیل پیاده رو در فضای شهری - 42 اسلاید

پاورپوینت بررسي تجزیه و تحلیل پیاده رو در فضای شهری - 42 اسلاید

پاورپوینت بررسي تجزیه و تحلیل پیاده رو در فضای شهری - 42 اسلاید

جنبش گسترش فضاهای پیاده
معضلات و مشکلات پیاده روهای شهرهای ایران
پیاده روها، نامنظم، باریک، پر ازدحام و پلکانی هستند.
عابرین به اجبار از سطوح سواره 
نمونه ای از عملیات هدایت عابرین در حین تعمیر و مرمت
وضعیت نامناسب پلهای انهار و جوی ها
وجود موانع ، اشیاء و زباله در مسیر
پیاده روها از آن کیست؟!
کفسازی نامناسب و عدم توجه به فونداسیون
نقاط مبهم در محل عبور از خیابان ها
عدم توجه به تردد معلولین در مسیرها
وضعیت قرار گیری نامناسب و یا عدم وجود ایستگاه اتوبوس
نمونه ایی از طراحی پیاده رو در جوامع مختلف
نمونه هایی از کف سازی ها 
هنر در پیاده روها جلوه می کند
اصول و نکات در طراحی پیاده رو
اصول طراحي پياده راه ها براساس مباني توسعه پايدار
به حداکثر رساندن تنوع کاربري ها 
حـــداکثر استفـــاده از گياهان
حفــاظت از بنــاهاي با ارزش تاريخي 
توجه به چشم اندازهاي طبيعي و مصنوعي 
تمرکز بيشتر بر ايجاد و توسعه پياده راه ها 
استفاده از مواد و مصالح بومي و همساز با اقليم 
طراحي بدنه هاي پياده راه همساز با بناهاي همجوار و خط آسمان و اقليم و تغييرات آن.
توجه به الگوها و روشهاي رايج ساخت و ساز در بافت موجود و پيراموني پياده راه.
رعايت نقطه نظرات اکثريت کاربران محدوده از طريق نظرسنجي و مشارکت دادن آنان
در نظر گرفتن تردد معلولین با اجرای هم سطح سازی و مصالح مخصوص.
 


دسته:

پاورپوینت بررسي تجزیه و تحلیل پیاده رو در فضای شهری - 42 اسلاید

خرید آنلاین