پاورپوینت بررسی اقلیم در ساختمان سازی - 135 اسلاید

پاورپوینت بررسی اقلیم در ساختمان سازی - 135 اسلاید

پاورپوینت بررسی اقلیم در ساختمان سازی - 135 اسلاید

پاورپوینت بررسی اقلیم در ساختمان سازی - 135 اسلاید

فهرست

تقسيمات اقليمي در ايران
اقليم معتدل و مرطوب (سواحل جنوبي درياي خزر)
اقليم سرد (كوهستانهاي غربي)
اقليم گرم و خشك (فلات مركزي)
اقليم گرم و مرطوب (سواحل جنوبي ايران)
فرم كالبدي ساختمان
در مناطق گرم، هدف پرهيز از كسب حرارت ناشي از تابش آفتاب در مواقع گرم است.
در مناطق سرد، هدف پرهيز از كسب سرماي ناشي از دماي پايين در مواقع سرد است.
در مناطق مرطوب كوشش مي شود تا از وزش بادهاي محلي در خنك كردن فضاهاي داخلي ساختمان حداكثر استفاده به عمل آيد.
جهت استقرار ساختمان و تابش آفتاب
شكل كالبدي ساختمان
عوامل جلوگيري از افزايش رطوبت هوا
جهت استقرار ساختمان
ساختمان های مناطق گرم و مرطوب
ويژگيهاي معماري بومي مناطق سرد
ويژگيهاي معماري بومي مناطق گرم و مرطوب
فرم ساختمان در رابطه با اقليم
انتخاب جهت استقرار ساختمان
انتخاب مصالح ساختماني متناسب با اقليم
مشخصات اقليمي همدان
مشخصات اقليمي آبادان
مشخصات اقليمي بندرانزلی
روش های بهره گيري از انرژي خورشيدي در گرمايش ساختمان
محافظت ساختمان در برابر هواي گرم خارج
 
منابع و مآخذ
پهنه بندي اقليمي ايران
مسكن و محيط هاي مسكوني
پژوهشگر : مهندس مرتضي كسمايي
مجري : مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
معماري با حداقل انرژي
ويرايش و ترجمه : امير صابري , پريسا صانعي
انتشارات , نگاه شرقي سبز
اقليم و معماري : تاليف مرتضي كسمايي
راهنماي جامع سيستم هاي ساخت وسازخشك
تاليف رابرت شالف
ترجمه دكتر محدرضا عدل پور
طراحي اقليمي
دانلد واستون كنت لب
ترجمه : وحيد قباديان – محمدرفيض مهدوي
ناشر دانشگاه تهران
اقليم و معماري خوزستان – خرمشهر
تاليف :مرتضي كسمايي


دسته:

پاورپوینت بررسی اقلیم در ساختمان سازی - 135 اسلاید

خرید آنلاین