پاورپوینت بررسی روشهاي اختلاط بتن - 24 اسلاید

پاورپوینت بررسی روشهاي اختلاط بتن - 24 اسلاید

پاورپوینت بررسی روشهاي اختلاط بتن - 24 اسلاید

پاورپوینت بررسی روشهاي اختلاط بتن

فهرست مطالب
دو روش براي اختلاط بتن
انواع مخلوط کن ها
انواع ناپيوسته (batch):
مخلوط کن هاي پيوسته
انواع مخلوط کن هاي ساکن
طريقة اختلاط در شرايط عادي
طريقة اختلاط در هواي سرد، با آب گرم شده
کل مواد افزودني بايد تا پيش از:
تعريف مدت زمان اختلاط
عوامل مؤثر بر زمان لازم براي اختلاط بتن
تبعات اختلاط به مدت زياد
حداقل ميزان مدت زمان اختلاط
بتن آماده
انواع روشهاي ساخت:
اختلاط با سرعت زياد
نکاتي در خصوص اختلاط با تراک ميکسر
مخلوط کن هاي پيوسته
مخلوط کن هاي پر انرژي
اختلاط مجدد بتن
پيمانه کردن (batching)
نتايج اختلاط صحيح
گزارش نويسي مخلوطهاي تهيه شده
اختلاط با دست
منبع


دسته:

پاورپوینت بررسی روشهاي اختلاط بتن - 24 اسلاید

خرید آنلاین