پاورپوینت بررسی مواد مضاف بتن ، افزودنیهای مجاز بتن ، 33 اسلاید

پاورپوینت بررسی مواد مضاف بتن ، افزودنیهای مجاز بتن ، 33 اسلاید

پاورپوینت بررسی مواد مضاف بتن ، افزودنیهای مجاز بتن ، 33 اسلاید

پاورپوینت بررسی مواد مضاف بتن ، افزودنیهای مجاز بتن


فهرست مطالب

دلایل استفاده از افزودنی ها
ملاحظات
مقررات ملي ساختماني مبحث نهم
انواع شرايط محيطي
انواع شرايط محيطي
نحوه قابل قبول بودن مواد مضاف بتن
تعريف مواد افزودني
انواع مواد افزودنی بتن
مواد افزودنی شیمیایی بتن حباب هواساز
کاربرد مواد افزودنی شیمیایی بتن حباب هواساز:
آسیب دیدگی ناشی از یخبندان (خردشدگی)
در درز های روسازی راه (چپ)
نكته
پوسته شدگی سطح بتن در اثر نبود حباب های هوا،
افزودنی‌های شیمیایی بتن دیرگیرکنندها
کاربرد دیرگیرکننده در مواد افزودنی‌ بتن
زودگیرکننده در مواد افزودنی‌ بتن
کاربرد  مواد افزودنی زودگیر بتن :
انواع مواد افزودنی زودگیرکننده
روان‌کننده  بتن در مواد افزودنی‌ شیمیایی بتن
کارایی افزودنی روان‌کننده بتن:
افزودنی های کاهنده آب
مواد افزودنی معدنی بتن
فواید استفاده از بتن دارای پوزولان( مواد افزودنی)
انواع پوزولان‌ها مورد استفاده در بتن
تاثیر بر اسلامپ
تاثیر بر مقاومت
تاثیر بر آب اندازی بتن
 معمولا زمان گیرش بتن


دسته:

پاورپوینت بررسی مواد مضاف بتن ، افزودنیهای مجاز بتن ، 33 اسلاید

خرید آنلاین