پاورپوینت بررسی کاربرد GIS و موارد استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی در مسائل زلزله ، 107 اسلاید

پاورپوینت بررسی کاربرد GIS و موارد استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی در مسائل زلزله ، 107 اسلاید

پاورپوینت بررسی  کاربرد GIS و موارد استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی در مسائل زلزله ، 107 اسلاید

پاورپوینت بررسی  کاربرد GIS و موارد استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی در مسائل زلزله ، 107 اسلاید

 

 
فهرست 
تعریف و مفهوم
Global Earthquake Locations
موضوعات مرتبط
مقياس هاي سنجش قدرت زلزله
   تعیین شدت خرابی بر اساس مقیاس مرکالی
مزایای مقیاس مرکالی
معایب واحد مرکالی 
   ب):انواع مقياسهاي بزرگي 
انواع گسل ها
GEOLOGICAL CONCEPTS
دستگاه ثبت زلزه
SEISMOLOGY
مثالهایی از زلزله
داده های زلزله
کاربردها
بازیابی داده های لرزه ای و 
تهیه نقشه ها ی موضوعی
مدیریت داده های زلزله
مدل سازی (آزمون سناریوها)
RISK ASSESSMENT METHODOLOGY 
پیش بینی زلزله
برنامه ریزی سیستم های هشدارزلزله
مدیریت بحران رخداد زلزله


دسته:

پاورپوینت بررسی کاربرد GIS و موارد استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی در مسائل زلزله ، 107 اسلاید

خرید آنلاین