پاورپوینت بررسی منشور آتن و منشور ونیز - 47 اسلاید

پاورپوینت بررسی منشور آتن و منشور ونیز - 47 اسلاید

 پاورپوینت بررسی منشور آتن و منشور ونیز - 47 اسلاید

  پاورپوینت بررسی منشور آتن و منشور ونیز 
فهرست مطالب
کنگره آتن- 1931
ارزش های معماری 
تدوین همزمان با اوج گیری نهضت معماری مدرن
بحث اساسی: ایجاد ارتباط منطقی میان شکل و کارکرد
پایه ریزی در چهارمین کنگره بین المللی معماری مدرن در آتن
تدوین شده توسط لوکوربوزیه
انتشار در سال 1941 در فرانسه
اصول مورد توجه در زمینه میراث تاریخی، ماده 65 تا 70 و نکات دکترینی آن در مواد 82 و 95
 
ارزش های معماری می باید محافظت شوند، چه آنگاه که صحبت از بناهای منفرد به میان است و چه زمانی که هسته های کامل شهری موردنظرند.
و....
 
کنگره ونیز
به منظور اصلاح مفاد کنگره آتن در سال 1964 تشکیل شد
  مفهوم اثر تاریخی نه تنها شامل ساخته های منفرد معماری می گردد، بلکه فضای شهری و مناظری را که شاهد گویایی از یک تمدن خاص، از یک تحول مشخص و از یک حادثه تاریخی است نیز شامل شود. این مفهوم تنها مختص ساخته های معماری کلان نبوده بلکه درمورد ابنیه و آثار کوچک معماری که به مرور معنی و مفهوم فرهنگی به خود گرفته اند نیز به کار برده می شوند.
حفظ و مرمت ابنیه تاریخی، دانشی است که از تمام علوم و فنونی که به مطالعه و حفاظت این مواریث فرهنگی و تاریخی می توانند کمک کنند، مدد می گیرد.


دسته:

پاورپوینت بررسی منشور آتن و منشور ونیز - 47 اسلاید

خرید آنلاین