پاورپوینت بررسی ضوابط و جزئيات طرح تقاطع همسطح و غيرهمسطح - 35 اسلاید

پاورپوینت بررسی ضوابط و جزئيات طرح تقاطع همسطح و غيرهمسطح - 35 اسلاید

پاورپوینت بررسی ضوابط و جزئيات طرح تقاطع همسطح و غيرهمسطح - 35 اسلاید

پاورپوینت بررسی ضوابط و جزئيات طرح تقاطع همسطح و غيرهمسطح - 35 اسلاید

فهرست مطالب
انواع تقاطع
تقاطع همسطح
تقاطع غیرهمسطح
تقاطع همسطح
سه راهی ساده
سه راهی تعریض‌شده
سه راهی مسیربندی شده
چهارراهی ساده
چهارراهی تعریض شده
چهارراهی مسیربندی شده
تقاطع میدانی
ضوابط طراحی
طرح تقاطع غیرهمسطح
جزئیات طرح


دسته:

پاورپوینت بررسی ضوابط و جزئيات طرح تقاطع همسطح و غيرهمسطح - 35 اسلاید

خرید آنلاین