پاورپوینت بررسی اتصالات جوشی در سازه های فولادی - 142 اسلاید

پاورپوینت بررسی اتصالات جوشی در سازه های فولادی - 142 اسلاید

پاورپوینت بررسی اتصالات جوشی در سازه های فولادی - 142 اسلاید

پاورپوینت بررسی اتصالات جوشی در سازه های فولادی
 
فهرست مطالب
مقدمه و تعاریف
انواع جوش در کارهای ساختمانی
جزئیات جوش شیاری
طبقه بندی اتصالات تیر به ستون
اتصالات ساده
اتصالات صلب تیر به ستون
کف ستون ها
وصله تیرها 
وصله ستون ها
اتصالات بادبندها
انواع اتصالات جوشی
و....
 
 
بخشی از مطلب
سازه های فولادی مجموعه ای از اعضای باربر ساخته شده از ورق یا نیمرخ های فولادی هستند که به کمک اتصالات، اسکلت ساختمان را به وجود می آورند.
برای ساخت اعضا و اتصال آنها به یکدیگر از پرچ، پیچ و جوش استفاده می شود. در ایران استفاده از جوش در ساختمان های متعارف رایج تر از پیچ و پرچ است.
عامل اساسی بروز مشکلات در اجرای اتصالات در سازه های فولادی، عدم رعایت اصول اساسی هنگام اجراست.
جوش عبارت است از ایجاد پیوستگی مولکولی بین دو یا چند قطعه فلزی که حداقل یکی از آنها بطور موضعی تحت اثر حرارت به حالت خمیری یا مذاب در می آید. این عمل ممکن است بدون فشار یا تحت فشار انجام پذیرد.  
در اتصالات ساختمانی در حدود 15 درصد از جوش شیاری، 80 درصد از جوش گوشه و 5 درصد از انواع دیگر جوش ها استفاده می شود.
نوع اتصال جوشی در حقیقت چگونگی قرارگیری ورق ها (سطوح دو قطعه)نسبت به یکدیگر می باشد. 
نوع اتصال جوشی به عواملی از قبیل اندازه و شکل اعضایی که به هم متصل می شوند، نوع بار گذاری، سطحی از درز که برای جوشکاری قابل استفاده است و هزینه مقایسه ای انواع مختلف جوش بستگی دارد.
اتصال لب به لب: این اتصال هنگامی کاربرد دارد که افزایش طول یا عرض ورق ها مد نظر باشد که در اجرا به آن تسمه سازی می گویند.
اتصال سپری: از این نحوه اتصال در ساخت تیرورق ها به شکل T، I، H و ... استفاده می گردد. اتصال سپری مایل برای اتصال نبشی به ورق اتصال در مهاربند ها کاربرد دارد.
اتصال گونیا یا نبشی: از این اتصال در ساخت تیرورق ها و ستون های ساخته شده از ورق با شکل مستطیل استفاده می شود. 
اتصال پوششی یا رویهم: این اتصال در وصله ستون ها، تقویت تیرها و ... کاربرد دارد.
اتصال لبه و پیشانی: اتصال لبه معمولا در سازه های سرد نورد شده کاربرد دارد. اتصال پیشانی در طراحی سازه های فولادی کاربردی نداشته و معمولا برای نگهداری ورق ها در وضعیت اولیه استفاده می شود.
از نظر هندسی جوش شیاری به دو نوع زیر تقسیم می شود:
و.....


دسته:

پاورپوینت بررسی اتصالات جوشی در سازه های فولادی - 142 اسلاید

خرید آنلاین