پاورپوینت بررسي اثر میراگرهای اصطکاکی در بادبندها - 21 اسلاید

پاورپوینت بررسي اثر میراگرهای اصطکاکی در بادبندها - 21 اسلاید

پاورپوینت بررسي اثر میراگرهای اصطکاکی در بادبندها - 21 اسلاید

پاورپوینت بررسي اثر میراگرهای اصطکاکی در بادبندها - 21 اسلاید

 فهرست مطالب

مقدمه
سیستم های کنترل غیر فعال:
معروفترین میراگرهای این دسته
استهلاک انرژی در میراگرهای اصطکاکی
انواع میراگرهای اصطکاکی    
فاکتور های مهم در تعیین بار لغزش عبارتند از:
میراگر اصطکاکی  PALL
عملکرد لرزه ای این دمپر ها
نتایج
کاهش برش پایه برای همه رکوردهای زلزله
میراگر اصطکاکی استوانه ای
اثرمیراگراصطکاکی استوانه ای دریک ساختمان
نتایج
جدول زلزله ها
 کاهش اوج پاسخ قاب برای همه زلزله ها
مزیت میراگر های سیلندری نسبت به سایر میراگر های اصطکاکی
میراگر اصطکاکی دورانی
مکانیزم سیستم میراگر تحت بارهای وارده
مدل یک قاب مجهز به میراگر دورانی
جلوگیری از کمانش میله فشاری
مقایسه حلقه های چرخه ای انواع میراگرها

 


دسته:

پاورپوینت بررسي اثر میراگرهای اصطکاکی در بادبندها - 21 اسلاید

خرید آنلاین