پاورپوینت بررسی ریتم در معماری - 30 اسلاید

پاورپوینت بررسی ریتم در معماری - 30 اسلاید

پاورپوینت بررسی ریتم در معماری - 30 اسلاید

پاورپوینت بررسی ریتم در معماری
 
فهرست مطالب
تکرار منظم 
ساده ترین شکل تکرار 
چهار دسته ضرب اهنگ بصری 
۱)تکرار یکنواخت 
۲) تکرار متناوب 
۳) تکرار تکاملی 
۴)تکرار موجی 
ریتم در طراحی
معماری – ریتم – موسیقی
ریتم موجود در اپرای سیدنی
ریتم موسیقی فضا
ریتم و چگونگی آن در بناهای مختلف
استفاده از یک شکل هندسی برای ایجاد ریتم
اسفاده از یک شکل ناهمگون وایجاد ریتم
تکرار عناصر مشابه : دایره – مربع _ مستطیل
 


دسته:

پاورپوینت بررسی ریتم در معماری - 30 اسلاید

خرید آنلاین