پاورپوینت بررسی کاربرد میراگر های ADAS در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها - 27 اسلاید

پاورپوینت بررسی کاربرد میراگر های ADAS در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها - 27 اسلاید

پاورپوینت بررسی کاربرد میراگر های ADAS در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها - 27 اسلاید


فهرست مطالب
میراگرها
انواع میرایی در سازه ها
سیستم های کنترل پاسخ دینامیکی سازه ها
سیستم های کنترل غیر فعال : 
سیستم های کنترل فعال
معایب
سیستم های کنترل فعال
سیستم های کنترل نیمه فعال
سیستم های کنترل دو گانه یا ترکیبی
میراگر های فلزی تسلیم شونده
معرفی میراگر صفحه فولادی (Added Damping and Stiffness) ADAS
مکانیزم میراگر ADAS  با ورق های X شکل
معایب میراگر ADAS  با ورق های  X شکل
میراگر TADAS
رفتار  بار تغییر – مکان میراگرهای ADAS
نمایی از قاب و تجهیزات آزمایش در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 
نمونه هایی از به کارگیری میراگرهای  ADAS و  TADASدر بهسازی لرزه ای سازه ها
ساختمان کروی شکل living mallدر تایوان 
به کارگیری میراگرهای  ADAS و  TADASدر بهسازی لرزه ای سازه ها در ایران
جمع بندی مزیت های نسبی میراگر TADAS


دسته:

پاورپوینت بررسی کاربرد میراگر های ADAS در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها - 27 اسلاید

خرید آنلاین