پاورپوینت بررسي سیستم های سوپر پنل - 24 اسلاید

پاورپوینت بررسي سیستم های سوپر پنل - 24 اسلاید

پاورپوینت بررسي سیستم های سوپر پنل  - 24 اسلاید

پاورپوینت بررسي سیستم های سوپر پنل  - 24 اسلاید

فهرست مطالب:
1- مقدمه
2- مبانی سوپر پنل
3- مزایای سیستم سوپر پنل ها
4- دیوار باربر
5- پنل سقفی
6- سیستم پارتیشن
7- ساختار سوپر پنل ها

 

 


دسته:

پاورپوینت بررسي سیستم های سوپر پنل - 24 اسلاید

خرید آنلاین