پاورپوینت بررسی معماری روستای کندوان - 78 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری روستای کندوان - 78 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری روستای کندوان - 78 اسلاید

 

پاورپوینت بررسی معماری روستای کندوان
 
فصل اول :
1-1معرفی استان
2-1معرفی شهرستان
فصل دوم :
1-2بررسی شرایط اقلیمی روستا
فصل سوم :
1-3بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال در روستا
2-3شناخت و بررسی علل پیدایش روستا 
3-3معابر 
4-3شناخت مراکز تفرجگاهی و زیارتی روستا
5-3بررسی منابع آب آشامیدنی
فصل چهارم :
1-4بررسی فضای کوچه ها
2-4بررسی فضای مسکونی و ترکیب آن
3-4بررسی ساختار کران های سنگی
4-4بررسی فضای داخلی مسجد
5-4بررسی فضای داخلی کران
6-4دیاگرام فضا ها
7-4بررسی قسمت داخلی کران ها
فصل پنجم :
1-5جمع بندی
2-5منابع
 

 


دسته:

پاورپوینت بررسی معماری روستای کندوان - 78 اسلاید

خرید آنلاین