پاورپوینت بررسی شیشه های خود تمیز شونده - 21 اسلاید

پاورپوینت بررسی شیشه های خود تمیز شونده - 21 اسلاید

پاورپوینت بررسی شیشه های خود تمیز شونده   - 21 اسلاید

پاورپوینت بررسی شیشه های خود تمیز شونده   - 21 اسلاید

فهرست مطالب:
مقدمه
شیشه های خود تمیز شونده
شیشه آب دوست
تهیه‌ی شیشه‌های خودتمیزشونده و سازوکار آن
زاویه‌ی تماس آب و تمیزکنندگی
TiO2کاربردهای فوتوکاتالیست
از شیشه‌های خود پاك‌شونده در چه زمینه‌هایی می‌توان استفاده كرد؟
مزایای استفاده از پوشش نانو


دسته:

پاورپوینت بررسی شیشه های خود تمیز شونده - 21 اسلاید

خرید آنلاین