پاورپوینت تحلیل بررسی معماری دانشکده معماری شهيد بهشتي ، 28 اسلاید

پاورپوینت تحلیل بررسی معماری دانشکده معماری شهيد بهشتي ، 28 اسلاید

پاورپوینت تحلیل بررسی معماری دانشکده معماری شهيد بهشتي ، 28 اسلاید


فهرست مطالب

تاریخچه
آمار دانشجويان و كادر هيات علمی و پشتيبانی   
پلان طبقه همکف
پلان طبقه اول
پلان زیر زمین اول
پلان  زیرزمین دوم
بررسی پلان ها
تحلیل پلان ها
تحلیل برنامه فیزیکی مجموعه


دسته:

پاورپوینت تحلیل بررسی معماری دانشکده معماری شهيد بهشتي ، 28 اسلاید

خرید آنلاین