پاورپوينت بتن خودتراكم SCC

پاورپوينت بتن خودتراكم SCC

 پاورپوينت بتن خودتراكم SCC

 پاورپوينت بتن خودتراكم SCC

72 اسلاید


فهرست مطالب
 
مشخصات اصلی هر بتن
تاریخچه
مواد تشکیل دهنده بتن خود تراکم
طرح اختلاط 
حدود شاخص های بتن خود تراکم
افت یا انقباض خودبخود
خزش
مشخصات بتن خود تراکم
دلایل گسترش بتن خود تراکم در دنیا
کاربردهای اجرائی ویژه با بتن خود تراکم
آزمایش های بتن خود تراکم
روش انجام آزمایشات
منابع


دسته:

پاورپوينت بتن خودتراكم SCC

خرید آنلاین