پاورپوينت انواع پي - 98 اسلاید

پاورپوينت انواع پي - 98 اسلاید

پاورپوينت انواع پي - 98 اسلاید

پاورپوينت انواع پي - 98 اسلاید


    مقدمه
    انواع زمین
    الف ـ زمینهای خاکریزی شده ( زمینهای خاک دستی):
    ب ـ زمینهای ماسه ای :
    د ـ زمینهای رسی :
    د ـ زمینهای رسی :
    تعریف پی
    مهندسی پی:
    پی کنی در انواع زمین ها :
    پی کنی در زمینهای دج :
    پی کنی در زمینهای ماسه ای :
    .پی کنی در زمینهای سنگی :
    پی کنی در زمینهای شیبدار :
    پی:
    تعریف پی:
    ابعاد پی
    انواع پی:
    . پی سنگی :
    .پی آجری :
    . پی شفته ای :
    . پی بتنی :
    . پی های نقطه ای:
    لایه های پی های نقطه ای:
    . پی های نواری:
    . پی های گسترده:
    . پی صفحه ای :
    . پی های مشترک :
    . پی باسکولی :
    . پی های کلاف شده :
    . پی های شمعی :
    میلگرد های کف پی
    انواع شمع ها و مشخصات ظاهری آن ها
    شمع هاي فولادي :
    شمع هاي بتني:
    شمعهاي چوبي:
    . شمعهاي کلاس:C
    شمعهاي مرکب (مختلط) :
    شمع اتکايي:
    شمع اصطکاکي:
    شمع تراکمي:
  +مقایسه انواع شمع کوبها


دسته:

پاورپوينت انواع پي - 98 اسلاید

خرید آنلاین