پاورپوینت میراگر های جرمی تنظیم شده - 40 اسلالید

پاورپوینت میراگر های جرمی تنظیم شده - 40 اسلالید

 پاورپوینت میراگر های جرمی تنظیم شده - 40 اسلالید

فهرست مطالب

 
– تـــــــــــــــاریخچه
 
-تئوری میراگر های جرمی
 
-اجزای تشکیل دهنده میراگر
 
-نمای شماتیک از عملکرد TMD
 
-انواع میراگرهای TMD در سازه ها
 
١-     میراگر جرمی تنظیم شده جابجائی
 
-مثال های استفاده ازTMD
 
١-     برج جان هانکوک
 
١-     مرکز Citicorp
 
١-     برج ملی کانادا (برج مخابراتی تورنتو)
 
١-     برج بندر چیبا در ژاپن
 
-میراگر های جرمی اولیه دارای معایبی هستند :
 
-تغییرات در میراگرهای جدید :
 
-نمونه ای از TMD های جدید در برج Ten Bosch ناگاساکی
 
٢-     میراگر جرمی تنظیم شده پاندولی
 
-سایر نمونه ها
 
-نمودارهای مقایسه ای
 
-کارآیی سیستم های TMD
 
-منابع و مراجع
 
 


دسته:

پاورپوینت میراگر های جرمی تنظیم شده - 40 اسلالید

خرید آنلاین