پاورپوينت بررسی اضمحلال راه در ايران - 40 اسلاید

پاورپوينت بررسی اضمحلال راه در ايران - 40 اسلاید

پاورپوينت  بررسی اضمحلال راه در ايران - 40 اسلاید


    قسمت اول   قسمتهاي مختلف يك راه 
    قسمت دوم     مقدمه
    چند نمونه نقايص ومعايب راههاي آسفالته 
    انواع تركهاي راههاي آسفالته
    ب- مرمت ترك 
    2- ترك لبه اي
    ترك انعكاسي 
    انواع تغيير شكل راههاي آسفالت
    كنار رفتن و موج دار شدن اسفالت
    نشست در راههاي آسفالته 
    تورم در راههاي آسفالته 
    پيدايش اضمحلال در راههاي آسفالت 
    مرمت چاله 
    فرسايش راههاي آسفالته 
    روزدن قير در راههاي آسفالته 
    رو زدن قيردر راههاي آسفالته عبارتست از حركت قير در سطح قشر آسفالت
    قسمت سوم 
    روکش آسفالت خیابان ها
    تاثیرطراحی مناسب چیست؟
    روکش کردن
    زه کشی
    اجرای صیحیح عملیات اجرایی 
 


دسته:

پاورپوينت بررسی اضمحلال راه در ايران - 40 اسلاید

خرید آنلاین