پاورپوینت بررسي اقليمي ابنيه - 70 اسلاید

پاورپوینت بررسي اقليمي ابنيه - 70 اسلاید

 پاورپوینت بررسي اقليمي ابنيه - 70 اسلاید

فهرست مطالب
    عوامل اقليمي
    1ـ خورشيد
    2ـ1ـ بـــاد
    1-2-1- بادگير
    3-1- آب، رطوبت و گياه
    1-4-1- ناهمواريهاي سطح زمين
    1-4-1- عمق زمين
    3-4-1- روستاي زيرزميني ميمند
    4-4-1- شبستان و شوادان
    فهرست اشکال و جداول
    جدول 1ـ زاويه تابش آفتاب هنگام ظهر در ماههاي مختلف سال براي شهر تهران
    شكل 3ـ استفاده از تابش افتاب در زمستان و جلوگيري از تابش آن در تابستان توسط سايه‌بان بر روي پنجره جنوبي
    شكل 4ـ مقدار انرژي خورشيدي روي سطوح مختلف ساختمان بر حسب روز /2Ft/ BTU براي مدار 36 درجه نيمكره شمالي
    شكل 5ـ جهت قرار گيري ساختمان نسبت به خورشيد
    شكل 6ـ تناوب شبانه‌روزي باد در سواحل دريا
    شكل 7ـ در نظر گرفتن جهت باد غالب در طراحي شهري
    شكل 8 ـ هدايت و جلوگيري از جريان هوا در محوطه ساختمان
    شكل 9ـ طراحي فرم بنا و بازشوها با توجه به جريان هوا
    شكل 10ـ طرز كار بادگير
    شكل 11ـ بادگير باغ دولت آباد ـ شهر يزد
    شكل 12 ـ مقطع بادگير تالار و ايوان باغ دولت آباد در يزد به شبكه جريان آب از مخزن به زير بادگير، كف تالار، كف ايوان و نهايتاً محوطه باغ توجه كنيد.
    شكل 13ـ دو بادگير چهارطرفه آب انبار مجاور مسجد جامع در شهر نائين
    شكل 14ـ در اقليم گرم و مرطوب جزيره قشم، بادگيرها حجيم‌‌تر و چهارطرفه مي‌باشند
    شكل 15ـ بادگيرهاي يك طرفه شهرميبد ـ در استان يزد ـ رو به نسيم مطلوب و پشت به باد نامطلوب كويري دارند
    شكل 16 ـ بادگير يك طرفه يك آب انبار در شهر كويري اردكان در استان يزد
    شكل 17ـ بادگيرهاي حجيم چهارطرفه بخشي مهم از سيماي بندر قديمي لافت در جزيره قشم است.
    شكل 18ـ چند نمونه از بادگيرهاي حجيم چهارطرفه دربندر تاريخي كنگ در ساحل خليج فارس
    شكل 19ـ بادگيرهاي چهارطرفه يك خانه مسكوني قديمي در شهر ميناب، استان هرمزگان
    شكل 20ـ سه عدد از پنج بادگيرو يكي از دو هواكش يك اب انبار در جزيره كيش دراين عكس مشخص مي‌باشد.
    شكل 21ـ سيستم مكمل بادگير و كولر آبي در ساختمانهاي مسكوني كاركنان راه آهن يزد.
    جدول 2-1 حرارت ويژه و ظرفيت حرارتي مواد مختلف
    شكل 23ـ كاهش نفوذ باد سرد و استفاده از انرژي خورشيدي در زمستان و جلوگيري از تابش و انعكاس پرتوي خورشید در تابستان به وسيله درختان هميشه سبز و درختان برگ‌ريزان ميسر مي‌باشد.
    شكل 23ـ تجزيه و تحليل سايت از نظر انتخاب محل و موقعيت مناسب جهت استقرارساختمان
    شكل 24ـ چند نمونه از نحوه قرارگيري ساختمان در داخل زمين
    شكل 25ـ روستاي زيرزميني ميمند، در استان كرمان
    شكل 26ـ پلان يكي از خانه‌هاي زيرزميني در ميمند
    شكل 27ـ منظره يك شوادان تخريب شده در شوشتر
    شكل 28ـ برش و پلان خانه معين التجار درشوشتر


دسته:

پاورپوینت بررسي اقليمي ابنيه - 70 اسلاید

خرید آنلاین