پاورپوینت اجرای فنداسیون پست های برق فشاری قوی - 94 اسلاید

پاورپوینت اجرای فنداسیون پست های برق فشاری قوی - 94 اسلاید

پاورپوینت اجرای فنداسیون پست های برق فشاری قوی - 94 اسلاید

پاورپوینت اجرای فنداسیون پست های برق فشاری قوی - 94 اسلاید

مقدمه
ساختمان کنترل و BCR
ساختمان نگهبانی
فنداسیون سازه های پست
مراحل اجرای فنداسیونها
گچ ریزی
بتون ریزی مگر
اجرای پد فنداسیون
اجرای پداستال
بکفیل


دسته:

پاورپوینت اجرای فنداسیون پست های برق فشاری قوی - 94 اسلاید

خرید آنلاین