پاورپوينت بررسی روستای باباجان از توابع استان کرمانشاه - 57 اسلاید

پاورپوينت بررسی روستای باباجان از توابع استان کرمانشاه - 57 اسلاید

پاورپوينت بررسی روستای باباجان از توابع استان کرمانشاه  - 57 اسلاید

پاورپوينت بررسی روستای باباجان از توابع استان کرمانشاه  - 57 اسلاید


 
فهرست مطالب:
معرفی روستا
بررسی مشخصات عمومی روستا از نظر تاثیر بر معماری،کالبد و بافت
اقلیم و جغرافیا و اثر آن بر معماری
نقشه هوایی کرمانشاه نقشه هوایی روستای بابا جان نقشه درون شهری شهر کرمانشاه
وجه تسمیه
مشکلات روستا از دید اهالی
مشکلات کالبدی – محیطی
مشکلات اقتصادی
مشکلات اجتماعی
اب کشاورزی
روش دفن زباله
قبرستان روستا
خدمات روستا
شیب عمومی و شیب روستا و اصلاح شیب
نقشه محله بندی ومراحل گسترش کالبدی در روستا
نقشه شبکه و سلسله مراتب روستا
وضعیت خدمات به تاسیسات وامور زیربنایی
وضعیت جمعیت روستا کاربری های اراضی در روستا
مدرسه و مسجد موجود در روستا
بررسی معماری وآسیب شناسی گونه ها پلان خانه ی میانی
فضاها
سیرکولاسیون و دسترسی
زون بندی
بررسی خانه ی قدیمی


دسته:

پاورپوينت بررسی روستای باباجان از توابع استان کرمانشاه - 57 اسلاید

خرید آنلاین