پاورپوینت بررسي رفتار سقف هاي سبك - 50 اسلاید

پاورپوینت بررسي رفتار سقف هاي سبك - 50 اسلاید

 پاورپوینت بررسي رفتار سقف هاي سبك - 50 اسلاید

 پاورپوینت بررسي رفتار سقف هاي سبك - 50 اسلاید

فهرست
    بررسی رفتار سقف های سبک
    مقدمه
    سقف نیازیت
    اجزای تشکیل دهنده نیازیت سقف
    1- تيرچه هاي فولادي
    2-بلوك نيازيت
    3- بلوکهای پلی استایرن
    4- دال بتنی
    ویژگيهاي سقف نيازيت
    محاسن
    ویژگيهاي سقف نيازيت
    معايب
    سقف های كُرميت
    سقف تیرچه و بلوک کُرمیت
    سقف پلیمری کُرمیت
    سقف کامپوزیت کُرمیت
    سقف ضربتی کُرمیت
    مزایای سقف کُرمیت
    مصرف تیرچه
    مزایای سقف کامپوزیت کُرمیت
    مشکلات و معایب سقف کُرمیت
    امکان حذف کش ها در سقف کُرمیت
    نرم افزار طراحی تیرچه های کُرمیت
    سقف روفیکس
    تاریخچه
    مشخصات سقف روفیکس
    امتیازات سقف روفیکس
    1 ـ سهولت اجرا
    2 ـ سرعت
    3 ـ سهولت حمل و نقل ، و حجم ناچيز ضايعات
    4 ـ افزايش استحكام سازه
    سقف سیاک
    مقدمه
    مراحل اجرای سقف سیاک
    ویژگی های سقف سیاک
    1- كاهش بار سقف
    2- افزايش مقاومت سقف و سازه
    3- كاهش زمان ساخت يا افزايش سرعت دراجرا
    4-ویژگیهای اقتصادی
    محدودیت های سقف سیاک
    سقف مجوف بادکنکی
    مقدمه
    اصول اولیه و انواع این دالها
    مزایای این سیستم در مقایسه با دال بتنی
    عکس هایی از سقف مجوف بادکنکی
    دال های پس کشیده
    مقدمه
    اصول پیش تنیدگی
    دو روش برای اعمال پیش تنیدگی در یک عضو وجود دارد
    1- روش پیش کشیدگی
    2- روش پس کشیدگی
    سیستم پس کشیده به دو روش اجرا می شود
    سیستم چسبیده
    عملکرد دوغاب
    عملکرد غلاف
    مزایای پس کشیدگی
    1- دهانه بلند
    2- انعطاف طرح
    3- کنترل تغییر شکل و ترک
    4- ارتفاع طبقات

 


دسته:

پاورپوینت بررسي رفتار سقف هاي سبك - 50 اسلاید

خرید آنلاین